Kvůli epidemii COVID 19 mohou být objednávky zpracovány s mírným zpožděním.

Hledat

Potřebujete pomoci? tel: 60636594

Na skladě

Na øasy kontakt 10kg

Pøípravek k mechanickému odstranìní øas. Pùsobí takøka okamžitì, do nìkolika minut, v závislosti na teplotì vody, jsou øasy i neèistoty ze dna vyneseny na hladinu odkud se mechanicky odstraní síkou nebo skimmerem.

1,888.25

Porovnat
SKU:101-00-046

Pøípravek k mechanickému odstranìní øas. Pùsobí takøka okamžitì, do nìkolika minut, v závislosti na teplotì vody, jsou øasy i neèistoty ze dna vyneseny na hladinu odkud se mechanicky odstraní síkou nebo skimmerem.

faunaflora.cz

 

Back to Top
Cart
Your cart is currently empty.
Produkt byl přidán do košíku