Kvůli epidemii COVID 19 mohou být objednávky zpracovány s mírným zpožděním.

Hledat

Potřebujete pomoci? tel: 60636594

Na skladě

Tropical Green Algae Wafers 1000ml

Rostlinné krmivo ve formì zvolna klesajících oplatek s pøídavkem øas Spirulina platensis, urèené ke každodennímu krmení ryb z èeledi Loricariidae, které požadují ve stravì vysoký podíl složek rostlinného pùvodu a øas.

395.80

Porovnat
SKU:400529

Rostlinné krmivo ve formì zvolna klesajících oplatek s pøídavkem øas Spirulina platensis, urèené ke každodennímu krmení ryb z èeledi Loricariidae, které požadují ve stravì vysoký podíl složek rostlinného pùvodu a øas.

faunaflora.cz

 

Back to Top
Cart
Your cart is currently empty.
Produkt byl přidán do košíku